Salami tac-cikkulata

Ingredjenti

250 g galettini
60g butir helu
bott halib mghaqud
80g buttuni tac cikulata
50g trab skur tac cikulata
50g lewz inkaljat
50g pistachio
50g gewz

Metodu

  • Go skutella farrak il galettini mhux trab.
  • Go kazzola dewweb il butir, zid il halib,trab tac cikulata wara ftit zid il buttuni tac cikulata
  • Dewweb kollox
  • Fuq il galettini zid il lewz,gewz,pistachio.Hallat kollox
  • Zid ic cikulata u ghagen sewwa. Permezz tal cling film ghamel forma ta Salami wahda kbira jew tnejn
  • Kebbeb u poggi fil fridge.
  • Qabel is servi roxx ftit icing sugar jew iksi bic cikkulata
Shopping Basket