MILIED

4 Videos

FENEK

1 Videos

PARTY

2 Videos

HUT

4 Videos
Ingredjenti

Huta Mdaqsa
Tadam
100g Basal
2 Sinniet Tewm
4 Imgharef Imbid Abjad
Ftit Zejt Taz-Zebbuga
Meraq Tal-Lumi
Habaq Jew Naghniegh
Bzar Mithun Frisk u Melh

Ingredjenti

120g intrita tal-lewż pur
120g icing sugar
30g dqiq plain 00
abjad ta bajda kbira
lewż mingħajr qoxra u mqatta
ċirasa konfettura mqatta
essenza tal-lewż
qoxra maħkuka ta’ lumija
abjad ta’ bajda biex tidlek il-pastini

MAJJAL

1 Videos
Ingredjenti

Ghal-laham
6 kustilji tal-majjal minghajr ghadam
200g frak tal-hobz mixtri lest
100g parmiggan mahkuk
2 bajdiet
qoxra ta’ lumija mahkuka
bzar mithun frisk u melh
zejt ghall-qali

ZLAZI

1 Videos
Ingredjenti

500 ml Halib
500 g Dqiq
50 g Margerina
Basla
Imsimer tal-qronfol

SOPOP

1 Videos
Ingredjenti

200g irkotta
150g tadam
125g pizelli
125g pastard
100g basal
100g patata
50g kunserva
4 bajdiet
Bzar u melh
Zejt ghal qali

INSALATA

1 Videos
Ingredjenti

Bicciet tat-tigiega msajrin
Bejken
Hassa
70g Gbon parmigganmahkuk
6 Mgharef zejt taz-zebbuga
3 Mgharef meraq ta’ lumi
2 Mgharef incova
Mgharfa worchestershire sauce
Mgharfa kappar
Kuccarina mustarda franciza dijon
Tewm skont kemm tiggosta
Bajda
Bzar mithun frisk u melh

GHAGIN

1 Videos
Ingredjenti

100g Wholemeal pasta
50g Onion
100g Cherry tomatoes
Olive oil
Salt and pepper

Ingredjenti

Ghall Salad
Haxix ahdar

Gahll dressing
4 Mgharef zejt taz-zubbuga “extra virgin”
2 Mgharef hall tal-imbid ahmar
Mgharfa kunserva
2 tadamiet imqadda
Melh u bzar mithun frisk.

ROSS

1 Videos
Ingredjenti

Olive oil
Rice
Mushrooms
Onion
Salt and Pepper

TORTI

1 Videos
Shopping Basket