Baked Blind

Metodu

KIF TGHAMEL BAKED BLIND

Din it tip ta ghagina tintuza ghal meta jkollna xi tip ta krema li ma tkunx tista tidhol fil forn.Perezempju lemon meringue pie jew flan tal Frott. Hawnhekk allura inti jkollok bzon ghagina msajra vojta imbghat tintela b’dak li tiggosta.
Iftah l-ghagina kebeb mall lembuba u itlaqa fuq il-forma (ara ritratt 4)
Aqbad bicca ghagina forma ta balluna u ibda ghafas l-ghagina mall forma hallih tiehu forma tad disinn li fiha l-forma
Nehhi l-ghagina zejda kollha li jkollok (ara ritratt 6)
taqqab b’furkettahalli l-ghagina ma tingibitx u titla l-fuq (ara ritratt 7)
Aqta karta strazza jew karta tal forn , daqs il-forma u fil wicc tista titfa ftit fazola biex it toqol ta din ma jhallix l-ghagina titla l-fuq (ara ritratt 8)
Sajjar fuq xkaffa tan nofs ghal madwar 30 minuta temperature 180 nehhi l-karta u kompli sajjar ghal 7 minuti ohra l-istess temperature (ara ritratt 9)
Meta tkun lesta halliha tiksah. Ohrog mill forma u poggi fuq platt catt kompletament.

Importanti li l-qiegh tal forma jkun jinqala , jew inkella tuza flan ring fuq pjanca.

Shopping Basket