Tonn Mixwi bil-brokkli

Ingredjenti

600g tonn
200g brokkli
150g basal abjad
mgharfa ghasel
meraq ta’ lumija
zejt taz-zebbuga
ftit inbid
bzar u melh

Metodu

  • Hallat flimkien l-inbid,l-ghasel, il-meraq tal-lumija u ftit zejt taz- zebbuga, bzar u melh go recipjent. Qieghed it-tonn f’dan il-marinat ghal ftit hin.
  • Aqsam il-brokkli fi fjuretti zghar,ahsilom sew u poggihom f’borma bl-ilma.
  • Qaxxar il-basla u qattagha fi slajsis. Zidhom fuq il-fjuretti tal-brokkli.
  • Isajjaromx izejjed. Igbor il-haxix mgholli mill-ilma u zommu fis-shana.
  • Sahhan sew grilja u ixwi t-tonn miz-zewg nahat. Issajrux izejjed.
  • Servi shun flimkien mal-fjuretti tal-brokkli u s-slajsis tal-basal mghollijin.
Shopping Basket