Soppa tal-pastard

Ingredjenti

1L ilma
1kg pastard
300g basal
200g bejken minghajr xaham
tursin imqatta’ rqiq
ftit halib mhux xkumat jew jogurt
mgharfa zejt taz-zebbuga
dadi tal-haxix minghajr melh
bzar mithun frisk u melh

Metodu

  • Ahsel tajjeb il-pastard u qattghu f’bicciet imdaqqsin.
  • Qaxxar i-basal u qattghu f’bicciet zghar. Nehhi i-gilda u x-xaham kollu tal-bejken u qattghu f’zghar.
  • Sahhan iz-zejt go kazzola u qalli l-basal sakemm jibdel ftit il-kulur
  • Zid il-bejken u kompli qalli ghal ftit minuti ohra.
  • Baxxi n-nar u zid il-pastard, l-ilmau d-dadi. Kompli sajjar ghal madwar 90 minuta.
  • Ithan is-soppa bi blender. Roxx ftit bzar u melh, zid il-halib jew jogurt u hawwad tajjeb.
  • Servi shuna hafna bi ftit tursin imferrex fil-wicc.
Shopping Basket