Pulpetti tal-Laham

Ingredjenti

300g kapuljat tac-canga
100g kapuljat tal-majjal
25g gobon mahkuk
2 bajdiet
tursin mqatta rqiq
nucimuskata mahkuka friska
bzar mithun frisk u melh

Metodu

  • Ixghel il-forn 180 , gass numru 4.
  • Qieghed l-ingredjenti kollha go skutella kbira. Hawwad tajjeb, l-ewwel b’mgharfa kbira u wara ftit tal-hin b’idejk.
  • Ifforma pulpetti zgharu tondi b’din tahlita. Poggihom go dixx tal- forn. Ferra ftit ilma fid-dixx u ghatti bil-fojl.
  • Sajjar fil-forn ghal madwar 20 minuta. Qis li l-ilma ma jinxifx ghax nkella l-pulpetti jispiccaw jinharqu.
  • Nehhi l-fojl u kompli sajjar sakemm il-pulpetti jiehdu kulur hamrani.
  • Tista isservihom mal-insalata. Uza il-haxix li tiggosta li jista jkun nej jew msajjar.
Shopping Basket