Fil-Kcina m’ Anton: Il-Milied: Cocktail Parties u Helu (4)

6.00

Fil-granet tal-Milied kulhadd jigi bzonn hafna ricetti ghall-okkazjonijiet sbieh li nqattghu flimkien mal-hbieb u l-qraba. F’dan il-ktieb wiehed jista jsib dak kollu li ghandu bzonn meta jigi biex jaghmel cocktail party, kif ukoll ricetti tal-helu ghall-Milied. Minkejja li l-ktieb u marbut ma dan iz-zmien partikolari tas-sena, ir-ricetti u l-informazzjoni li fih jistghu jigu addatati ghal bosta okkazjonijiet differenti li jsehhu fi hdan il-familja. Ir-ricettiu tal-helu, li jinkludu kemm helu tradizzjonali kif ukoll modern, mhumiex difficli li taghmilhom.

Out of stock

Category:
Shopping Basket