Fil-Kcina m’ Anton: Ikel ghall-Milied (5)

6.00

Il-Milied hu marbut ma festini li jigbru flimkien l-gheziez taghna… u fejn isehhu dawn il-festini, l-ikel ma jonqosx! Ghalhekk f’dan il-ktieb ghandek issib ricetti ghal 4 ikliet. Ghalkemm ir-ricetti inkluzi qed jintuzaw fil-kuntest ta dawn il-estivitajiet, huma tajbin ukoll ghal xi okkazjoni specjali bhal xi anniversarju jew gheluq snin xi membru tal-familja. Xi haga li ftit li xejn issib f’kotba tar-ricetti hi, it-thejjija tal-mejda ghal meta jkollok xi mistidnin ghall-ikel. Dan il-ktieb jiddedika sezzjoni mimlija taghrif interessanti u bzonjuz lid-dehra tal-mejda f’din l-okkazjoni.

Out of stock

Category:
Shopping Basket