Fil-Kcina m’ Anton: Ghagina Helwa (1)

6.00

L-Ghagina helwa hija wahda mill-aktar ghagejjen importanti fil-kcina. Huwa importanti li taqra u tifhem tajjeb l-ingredjenti u l-metodu. Bl-ghagina helwa tista’ taghmel hafna helu sabih u anke tradizzjonali Malti bhall-figolla u s-sinizza. Barra dawn insibu diversi tipi ta’ helu iehor. Ghal din ir-raguni, jiena ghazilt l-ghagina helwa bhala l-ewwel ktieb f’din is-sensiela. Nawguralkom kull success minn dak li tistghu takkwistaw minn dawn il-kotba.

Category:
Shopping Basket